Op 1 november hebben de Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Twee Snoeken-WoonConnect het samenwerkingsplatform Connect-NL gelanceerd. Met deze open samenwerking gaan wij in de periode 2019 t/m 2021 werken aan een aanpak voor transitie in de gebouwde omgeving, een aanpak die schaalbaar, betrouwbaar en vertrouwd is. Essentieel is daarbij volgens ons het gebruik van digitalisering als hulpmiddel.

Bekijk het videoverslag

Voor een volle zaal in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch presenteerde Theo Verbruggen, bekend van het NOS-journaal, het gevarieerde programma. Naast burgemeester Jack Mikkers, die het openingswoord deed, waren de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband Erik van Merrienboer (Provincie Noord-Brabant), Joram Snijders (Binnenlandse Zaken), Pallas Agterberg (Alliander) en Aart Wijnen (De Twee Snoeken-WoonConnect). Daarnaast waren er bijdragen van Marc Eggermont (Woningcorporatie Woonpartners), Jaap van Leeuwen (Nederlandse Woonbond), Ronnie Groenewold (Vereniging Eigen Huis), Monique Jansen (Gemeente ’s-Hertogenbosch), Roelof Potters (Omons), Roel Woudstra (Buurkracht), Randy van Eck (TU Eindhoven), Danique van de Kerkhof (Wageningen University), Petra Hofman (Universiteit Tilburg), Peter van de Kerkhof (Onderhoud & Renovatie) en Cassandra Vugts (Spark).

De doelstellingen en werkwijze van dit actiegerichte platform werden aan de hand van video’s en een live demo gepresenteerd. Ook lieten we zien dat de digitalisering van woningen niet alleen een noodzaak is voor de versnelling van de duurzaamheidsambities, maar dat het ook zal bijdragen aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast kwamen de ontwikkelingen aan bod zoals de aanpak van woningcomfort, de rol als collectieve aanbiedingsportal voor particulieren en VVE’s, en de samenwerking met Buurkracht. Het evenement werd afgesloten met een netwerklunch.

Bekijk de video's en foto's

Wat is Connect-NL?

De gebouwde omgeving is het kloppend hart van onze maatschappij: de plek waar we wonen, werken, recreëren en welzijn en welvaart ervaren. En die omgeving verandert continu. De transitie van de gebouwde omgeving en de verduurzaming van bestaande woningen zijn hot items.

Om gewenste transities in wijken te kunnen faciliteren moeten we toe naar een planmatige en schaalbare aanpak. Connect-NL werkt aan een gestructureerde, systematische aanpak om bewoners bewust te maken van de specifieke mogelijkheden die er voor hun woning zijn, of het nu gaat om verduurzaming, circulariteit of langer thuis wonen, etc. Hiervoor gebruiken we onder andere het systeem WoonConnect, maar we staan nadrukkelijk open voor andere digitale hulpmiddelen en systemen.

Met deze aanpak krijgen we inzicht in wat mensen beweegt om te investeren in hun woning. Ook ontstaat er kennis over collectieve behoeften in buurten en wijken. Zo kunnen we de aanpak verder optimaliseren en een vliegwiel op gang brengen om de grootschalige transitie van de gebouwde omgeving mogelijk te maken.

In de komende drie jaar verbeteren en verfijnen we de aanpak door denken en doen te combineren. Met partijen gaan we in buurten en wijken aan de slag, en al die ervaringen gebruiken we om de aanpak verder te verfijnen. Doel is dat er een goed werkend systeem ontstaat dat open is, technisch betrouwbaar en vertrouwd wordt door bewoners.

Download infoblad

Doelgroep

Connect-NL staat open voor eenieder die als beleidsmaker, beslisser of professional betrokken is bij transitie van de gebouwde omgeving en open staat voor bundeling van krachten om samen aan de slag te gaan. Woningcorporaties, bouwers, financiers, gemeenten, energieadviseurs, dataspecialisten, etc.: Iedereen die enthousiasme voelt om samen op te trekken in deze grootschalige transitieopgaven is welkom.